Fonden

Fond

Gerda & Victor B.Strands
Victor B. Strand købte i 40’erne Toms og fik selskabet til at blomstre i efterkrigstiden, hvor han bl.a. lancerede Guld Barren, skildpadderne og Yankie Bar. I midten af 70’erne opretter han en fond, der har til formål at eje og drive Toms.

Fondens historie

Toms blev grundlagt i 1924 af de to apotekere Hans Trojel og V.H. Meyer. Virksomhedens navn Tom stammer fra deres navne Trojel og Meyer (s'et blev senere tilføjet af hensyn til logoet på slikautomaterne, hvor man ikke var glad for, at der stod 'Tom').

Victor B. Strand, der ejede Tørsleff & Co., købte Toms i 1942, og i årene efter 2. verdenskrig voksede Toms under hans ledelse. Victor B. Strand lancerede bl.a. Guld Barren, skildpadderne og Yankie Bar, opkøbte Anthon Berg, Pingvin Lakrids og Galle & Jessen, og gjorde Toms til en blomstrende forretning.

I midten af 70’erne indså Victor B. Strand, at sønnen Jørgen Strand ikke havde de talenter, der skulle til for at drive og udvikle Toms i den retning, som han ønskede. Desuden var sønnens helbred lang fra godt, da han led af sukkersyge.

Victor B. Strand følte sig forpligtet overfor sit livsværk og de mange medarbejdere, der var ansat i Toms. Han besluttede, at den bedste måde at sikre koncernen var ved at danne en fond, der havde til formål at sikre en sund økonomisk udvikling af Toms. Stiftelsesdokumenterne blev underskrevet på Victor B. Strands 76 års fødselsdag, den 12. december 1974. Victor B. Strand var formand for fonden ved sin død den 16. september 1983.

Bestyrelsen

Marianne Philip

Formand
Cand.Jur. fra Københavns Universitet og LL.M. fra Duke University, USA. Partner i Kromann Reumert. Tillidshverv: Komiteen for god Fondsledelse (formand), Komiteen for God Selskabsledelse (Næstformand), Novo Nordisk Fonden, Codan A/S og Codan Forsikring A/S m.fl. Dybtgående kendskab til kapitalmarkedsret inklusive selskabsret og fondsret. Bred erfaring med governance og arbejde i bestyrelser.

Villy Rasmussen

Næstformand
Smed og Teknikumingeniør. HD. Tidligere: CEO for Dagrofa og Koncerndirektør for FDB (COOP) og Fabriksdirektør for FDB m.fl. Tillidshverv: Schur International Holding a/s (Formand), Orifarm (Formand), Fonden af 1. oktober 1959, Nic Christiansen Holding a/s m.fl. Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde inden for førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og strategisk forretningsudvikling.

Henrik Brandt

Medlem
Cand.Merc, MBA Stanford University. Chairman&Non-Executive Director. Tidligere: President&CEO Royal Unibrew A/S, Unomedical A/S mfl. Tillidshverv: Toms Gruppen A/S, Rockwool Int. A/S, Danish Bake Holding ApS, Nemlig.com, Intervare A/S, Fritz Hansen A/S (FM), Scandinavian Tobacco Group A/S (NFM), mfl. Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde i førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og strategisk forretningsudvikling

Walther Vishof Paulsen

Medlem
Cand. Merc. Tidligere direktionsmedlem og koncerndirektør i Carlsberg A/S. Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde inden for førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for økonomi, finans, investering og strategiudvikling.

Jørgen Dirksen

Medlem
HA. Tidligere: CEO Rynkeby Foods A/S, Adm direktør Unicare, Nordisk markedsdirektør Blumøller A/S, Adm direktør Tomten A/S, Sara Lee. Tillidshverv: Fynsk Erhverv (FM), Orana A/S (BM), Alsiano A/S (BM), Grathwol A/S (FM), Kryta A/S (BM), Helsemin A/S (BM), H P Therkelsen A/S (BM), Mountainfield ApS (FM). Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde inden for førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og strategisk forretningsudvikling

Hans-Jørgen Filtenborg

Medarbejdervalgt
Maskiningeniør, Københavns Teknikum. Ansat som: Fabrikchef siden 1995. Tillidshverv: Toms Gruppen A/S Ferie- og Jubilæumsfond (Næstformand).

Kenneth Pedersen

Medarbejdervalgt
Automatikmekaniker. Nuværende ansættelse og stilling: Reparatør/vedligehold. Toms Gruppen A/S siden 1991. Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for værkstedet og rengøring i Ballerup og Hvidovre. Fælles Samarbejdsudvalg. Bestyrelsesmedlem i Branchesekretariatet industri & byg, Metal Hovedstaden.

Tina Nina Steenberg

Medarbejdervalgt
Nuværende ansættelse og stilling: Produktionsmedarbejder i Toms Gruppen A/S siden 2000. Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for timelønnede i Hvidovre. Fælles Samarbejdsudvalg.

Fondens uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsen, senest opdateret 4. december 2014. Fondens bestyrelse har på grundlag af fundatsen fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles således:

Uddelinger til formål, der direkte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber
Uddelinger til formål, der indirekte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.
Uddelinger til sociale og almennyttige formål, der indirekte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.

Fondens uddelinger besluttes på bestyrelsesmøder, som efter fundatsen afholdes så ofte, som dette findes fornødent.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger skal kunne indeholdes i.

Som følge af Fondens formål uddeles normalt på baggrund af anmodninger modtaget fra Toms Gruppen A/S.

Danida projekt: 500(t.kr.)

Toms har gennem årerne indgået flere partnerskaber med Udenrigsministeriets udviklingsarbejde Danida. Gerda & Victor B. Strands Fond har biddraget til dette projekt.

World Cocoa Foundation: 145(t.kr.)

World Cocoa Foundation arbejder for bærdygtig kakaoproduktion, støtte til kakaoområderne, uddannelse og forskning i kakao. Gerda & Victor B. Strands Fond støtter dette arbejde. 

Danmarks Indsamling mod uretfærdighed: 100(t.kr.)

Gerda & Victor B. Strands Fond har traditionelt støtte den årlige Danmarks Indsamling som i 2016 var dedikeret bekæmpelse af uretfærdighed.

Erhvervsmæssig virksomhed

Gerda & Victor B. Strands Fond ejer Toms Gruppen A/S og de dertilhørende selskaber og brands.

Fondens formål

Gerda & Victor B. Strands Fond primære formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S og tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.

Download

Om god fondsledelse

Fonden er som erhvervsdrivende fond underlagt Erhvervsfondsloven. Erhvervsstyrelsen er Fondens tilsynsmyndighed.

Gerda & Victor B. Strands Fond primære formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S og tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.

Fonden har allerede i forbindelse med ikrafttræden af den nye fondslovgivning den 1. januar 2015 tilrettet vedtægter og forretningsorden, så Fonden opfylder lovens krav. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2015 har fonden forholdt sig til de nye Anbefalinger for God Fondsledelse. En detaljeret gennemgang af hvorledes Fonden forholder sig til Anbefalingerne for God Fondsledelse kan for de enkelte år findes her:

Gerda og Victor B. Strands Fond ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte og ansat i Toms Gruppen A/S. Fondens bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen, og kan ikke beklæde posten længere end til udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 75 år. Der afholdes minimum 5 årlige bestyrelsesmøder. Medarbejderrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 160.000 pr. år, næstformanden modtager halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange grundhonoraret pr. år. Formanden for Toms Gruppen A/S, der er medlem af fondsbestyrelsen, modtager dog kun halvt grundhonorar.

Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af Toms Gruppen A/S. Det anslås, at det samlede antal timer til administration er ca. 60 timer om året.

Kontakt os

Gerda & Victor B. Strands Fond kan kontaktes via Toms Gruppen, Toms Allé 1, 2750 Ballerup.

Tlf: 44 89 10 00                  E-mail: grs@tomsgroup.com

Alternativt via Fondens formand, Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Tlf: 40 79 10 14                  E-mail: mp@kromannreumert.com

Vi bruger cookies! Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. 
Læs mere

Godkend

Vælg sprog