Kontakt os

Har du spørgsmål til Toms historie, produkter, politikker eller har du en reklamation, så udfyld nedenstående kontaktformular. Vores behandlingstid er indenfor 4 uger. I ferieperioder kan svartiden være længere.

Toms tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og Toms overholder al databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesreglerne kræver, at Tom alene behandler de personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i relation til at forfølge formålene med behandlingen. Toms må derfor kun indsamle og opbevare de personoplysninger om dig og andre fysiske personer, som er nødvendige for håndteringen af din specifikke henvendelse. Vi anbefaler derfor, at du kun sender de oplysninger, som er strengt nødvendige for, at Toms kan behandle din henvendelse. Det er i almindelighed ikke nødvendigt at sende følsomme personoplysninger om dig selv eller andre personer, så som oplysning om en konkret sygdom, allergi, skavank osv. Sådanne helbredsrelaterede oplysninger er følsomme personoplysninger, og denne slags oplysninger er i de fleste tilfælde unødvendige for, at Toms kan behandle din henvendelse. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt, at Toms får besked om, at en person har en skavank eller er allergisk for bestemte fødevarer. I disse situationer henstiller vi til, at du ikke sender navn eller andre oplysninger, som kan identificere den/de person/er, som det drejer sig som, da det ikke er nødvendigt for Toms at vide. Tilsvarende henstiller vi til, at du ikke afgiver dit eller andres cpr-numre, idet dette heller ikke er nødvendigt for Toms. Hvis du undtagelsesvist skulle mene, at det er nødvendigt for Toms at kende identiteten på personen/personerne (f.eks. for at vide, præcis hvem der lider af en særlig allergi), henstiller vi til, at du kontakter Toms via telefon (se telefonnummer nedenfor), før du afsender nogen følsomme personoplysninger.
Læs mere om hvordan Toms Gruppen håndterer personoplysninger her

Toms historie går tilbage til 1924. Det er en historie om stolt håndværk, flid og fremsynethed.
Gå på opdagelse i vores historie her

De seneste pressemeddelelser fra Toms Gruppen og direkte kontakt informationer på vores kommunikationsansvarlige finder du på Toms Gruppens hjemmeside. Henvendelser om udtalelser til pressen skal ske via kontaktformularen adresseret til "Presse" eller ved kontakt til Toms Gruppen på tlf: 44 89 10 00.
Toms Gruppens pressesektion

Oplever du et problem med ét af vores produkter, eller lever det ikke op til den forventede kvalitet, hører vi meget gerne fra dig.

Vi vil sætte stor pris på at høre fra dig, hvis du oplever, at et af vore produkter ikke lever op til den forventede kvalitet. For at vi kan lave en grundig og præcis undersøgelse af din henvendelse, har vi brug for en række oplysninger. Vi har brug for information om stregkoden, produktions-/holdbarhedsdato samt købssted. Vi ser også gerne, at du vedhæfter et billede af produktet og fejlen. Derudover beder vi dig venligst om at gemme den originale vare (og evt. fremmedlegeme) sammen med den originale emballage. Din henvendelse er gået igennem, når du har modtaget en e-mail med et henvendelses nr.

Din henvendelse er først gået igennem, når du modtager en e-mail med bekræftelse på modtagelse. E-mailen vil indeholde et henvendelsesnummer, som vi fremadrettet vil benytte når vi kontakter dig.

Konkurrenceregler gennem Facebook

Konkurrencen afholdes af Toms Gruppen A/S, CVR.nr. 56759328, Toms Allé 1, 2750 Ballerup ("Toms"). Har du spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen til at ringe til Toms på telefon: 44 89 10 00. Ansatte i Toms og i datterselskaber, filialer eller samarbejdende bureauer samt disses nærmeste familiemedlemmer er ikke berettigede til at vinde nogen af præmierne i denne konkurrence. Toms forbeholder sig retten til på ethvert givent tidspunkt og uden yderligere forklaring at afvise deltagere i konkurrencen, hvis en deltager handler i strid med eller på anden måde ikke opfylder konkurrencebetingelserne. Konkurrencen finder sted på Facebook. Konkurrencen er ikke associeret med, støttet eller sponsoreret af Facebook. Præmierne kan ikke under nogen omstændigheder overdrages eller indløses på anden måde. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. For at vinde en præmie, skal du, når du bliver udtrukket og tagget i opslaget (kommentarfeltet), oplyse dine kontaktinformationer, dvs. dit navn, din adresse og din mailadresse mv. ved at sende en personlig besked (Messenger) til Toms. Vinderne har en svarfrist på 24 timer, med et kontaktforsøg efterfølgende. Hvis der ikke er kontakt efter yderligere 24 timer, vil præmien blive trukket tilbage, og en ny vinder vil blive udtrukket. Det er deltagernes eget ansvar, at der er afgivet korrekte kontaktinformationer. Afsendte præmier fra Toms, der ikke afhentes fra eksempelvis posthuset, bliver ikke gensendt og betragtes som bortkomne eller modtaget. Konkurrencevindere er ansvarlige for at afhente deres præmie. Toms og andre samarbejdspartnere har på ingen måde ansvar for afhentning af præmier. Toms forbeholder sig også ret til at aflyse, ændre, suspendere eller forsinke konkurrencen i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Toms forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver deltager, som manipulerer med deltagelsesproceduren eller driften af konkurrencen, handler i strid med eller har til hensigt at handle i strid med konkurrencens vilkår og/eller Toms konkurrence. Toms registrerer de nødvendige personoplysninger om vinderne (navn, adresse og telefonnummer). Vi registrerer personoplysninger udelukkende med det formål at gennemføre konkurrencen. Oplysninger behandles for at forfølge Toms legitime interesse i administration og gennemførelse af konkurrencen, for at kunne levere præmier til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af oplysningerne og dermed som udgangspunkt indtil konkurrencens afslutning, dvs. når den sidste vinder er udtrukket og fået udleveret sin præmie. Længere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt, f.eks. til brug for dokumentation, og der er et retsgrundlag herfor. Til brug for verificeringen af konkurrencevindere anvender Toms databehandlere, som får overladt de personoplysninger, som er nødvendige for den opgave, de skal udføre på vegne af Toms. Disse databehandlere handler udelukkende efter instruks fra Toms og må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål, herunder under ingen omstændigheder sælge eller bruge disse oplysninger i markedsføringsøjemed. For at varetage forsendelsen af præmier videregiver Toms dine adresseoplysninger til postleverandøren. Toms videregiver ikke dine personoplysninger til andre, og dine personoplysninger lagres på servere indenfor EU. Du har ret til at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne samt at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan endvidere have ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du kan anmode om udlevering af de personoplysninger, du har givet til Toms, i et struktureret og maskinlæsbart format, hvis konkrete betingelser er opfyldt. Hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelsen af dine personoplysninger, eller ønsker du at klage over Toms behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til Toms. Kan spørgsmålet ikke løses ved kontakt til Toms, kan du klage til Datatilsynet, hvis kontaktoplysninger findes på: www.datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Skriv til os

An error has occurred while getting captcha image

Kontakt os

Find os

Toms Allé 1
DK-2750 Ballerup
CVR. Nr.: 56759328
Rutevejledning

Ring til os

+45 44891000

Vi har åbent

Mandag-Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 15:30